Divadlo DISK Trnava

 
 
DISK Trnava
 
 » Štúdio DISK Trnava
 » DISK 1955 – 2005
 » DISK 2006 – 2010
 » DISK 2011 – 2015
 » Prehľad festivalov
 
D.Vicen, V. Janček a kol., Kauza Bvlgakoff
B.Uhlár, Bieda. A.Knapová, J. Rampák
D.Vicen, Forhaus
Forhaus.P.Klampárik, D.Gudabová

DISK Trnava

Názov: DIVADELNÁ SKUPINA TRNAVA (skratka DISK Trnava)
Zriaďovateľ: Občianske združenie Divadelná skupina Trnava (skratka DISK, o. z. Trnava)
Číslo registrácie: Registrovaný Ministerstvom vnútra SR dňa 24. októbra 2001 pod č. VVS/1-900/90-19029.

IČO: 378 357 85
DIČ: 2022779572

Sídlo organizácie:
Divadelná skupina Trnava
Andreja Kubinu 21
917 00 Trnava

Číslo účtu:Tatra banka, a.s. SK59 1100 0000 0026 2576 0148

Divadelný súbor Kopánka (DISK) začal svoju činnosť v novembri v roku 1955 na Kopánke v Trnave, inscenovaním klasických divadelných hier slovenských a svetových dramatikov (1955–1986). Zakladateľom súboru a prvým režisérom bol Egídius Norulák.

Zásadná premena v súbore nastala v roku 1986, keď do súboru prišiel nový umelecký vedúci a režisér Blaho Uhlár (absolvent štúdia réžie na VŠMU). DISK začal realizovať autorské divadlo a stal sa jedným z priekopníkov nového smeru v slovenskom divadle, "polytématickej dekompozície". V tomto období (1987–1993) bol súbor mimoriadne úspešný. Stal sa pravidelným účastníkom najvyšších celoslovenských prehliadok.

V rokoch 1993–2005 divadelný súbor DISK spolupracoval so skúseným režisérom Dušanom Vicenom. Súbor pokračoval vo svojom štýle tvorby a nadviazal na predchádzajúce úspechy.

V roku 2006 sa do súboru vrátil režisér Blaho Uhlár. Spolu začali budovať v Kultúrnom dome na Kopánke v Trnave Divadelné štúdio DISK Trnava, ktoré v júli 2007 otvorili a začali v ňom pravidelne hrať pre verejnosť. DISK v spolupráci s B. Uhlárom nadviazal na úspechy z predchádzajúceho obdobia a vytvoril celý rad inscenácii, ktoré majú výbornú odozvu u divákov aj u odbornej verejnosti.

V súbore pôsobilo niekoľko generácií hercov, v súčasnosti má súbor 13 hercov. DISK Trnava získal 4 krát cenu Tvorivý čin roka na Scénickej žatve v Martine.

» Posudok MgA. Mareka Godoviča PhD. z augusta 2022

» DISK na FB » DISK na Instagrame
© DISK Trnava - webmaster » WGM,s.r.o. - all rights reserved