Divadlo DISK Trnava

  DISK Trnava » Inscenácie » Aktuálny program » Kontakty » English
 
 » Štúdio DISK Trnava
 » DISK 1955 – 2005
 » DISK 2006 – 2010
 » DISK 2011 – 2015
 » Prehľad festivalov
 
D.Vicen, V. Janček a kol., Kauza Bvlgakoff
B.Uhlár, Bieda. A.Knapová, J. Rampák
D.Vicen, Forhaus
Forhaus.P.Klampárik, D.Gudabová

DISK Trnava

Názov: Divadelný súbor Kopánka – Trnava (skratka DISK Trnava)
Zriaďovateľ: Občianske združenie Divadelná skupina Trnava (skratka DISK, o. z. Trnava)
Číslo registrácie: Registrovaný Ministerstvom vnútra SR dňa 24. októbra 2001 pod č. VVS/1-900/90-19029.

IČO: 378 357 85
DIČ: 2022779572

Sídlo organizácie:
Divadelná skupina Trnava
Andreja Kubinu 21
917 00 Trnava

Číslo účtu:Tatra banka, a.s. SK59 1100 0000 0026 2576 0148

Súbor svoju činnosť začal v novembri roku 1955 na Kopánke v Trnave inscenovaním klasických divadelných hier slovenských a svetových dramatikov (1955–1986).

Zakladateľom súboru a prvým režisérom bol Egídius Norulák. Zásadná premena v súbore nastala v roku 1986, keď do súboru prišiel nový umelecký vedúci a režisér Blaho Uhlár (absolvent štúdia réžie na VŠMU). DISK začal realizovať autorské divadlo a stal sa jedným z priekopníkov nového smeru v slovenskom divadle, "polytématickej dekompozície". V tomto období (1987–1993) bol súbor mimoriadne úspešný. Stal sa pravidelným účastníkom najvyšších celoslovenských prehliadok. V roku 1988 získal cenu ministra kultúry Tvorivý čin roka. Jeho úspešnosť potvrdila i skutočnosť, že sa v rokoch 1988 a 1989 zúčastnil (v tom čase) celoštátnej prehliadky v Hronove (Česká republika), kde v roku 1988 získal Hlavnú cenu za inscenáciu Blaha Uhlára a kolektívu DISK s názvom „A čo?“.

V rokoch 1993–2005 divadelný súbor DISK spolupracoval so skúseným režisérom Dušanom Vicenom. Súbor pokračoval vo svojom štýle tvorby. Spolu s Dušanom Vicenom nadviazal na predchádzajúce úspechy. Okrem iného sa stal laureátom Medzinárodného festivalu amatérskeho a nezávislého divadla MB (apostrof) 99 Praha 2001 s inscenáciou Janček, Vicen a kol. DISK „GENIÁLNA EPOCHA PODĽA SCHULZA“ a inscenáciou Janček, Vicen a kol. DISK „PADESÁTKA“ získal na Scénickej žatve 2006 v Martine cenu Tvorivý čin roka.

Po 13 rokoch sa do súboru vrátil režisér Blaho Uhlár. Spolu začali budovať Divadelné štúdio DISK Trnava, ktoré v júli 2007 otvorili a začali v ňom pravidelne hrať pre verejnosť. DISK v spolupráci s B. Uhlárom nadviazal na úspechy z predchádzajúceho obdobia a vytvoril celý rad inscenácii, ktoré majú výbornú odozvu u divákov i u odbornej verejnosti. (B. Uhlár a kol. DISK VÝHĽAD, premiéra 13. júla 2007 – Tvorivý čin roka 2008 a Cena za najlepší autorský text roka 2008; B. Uhlár a kol. DISK PLAZENIE, premiéra 29. decembra 2007 – Cena Fidlovačka APOSTROFU 2008; B. Uhlár a kol. DISK NÁDYCH, premiéra 18. decembra 2008 – 1. miesto na Tlmačskom činohraní 2009 Cena za najlepší autorský text roka 2009 a účasť Scénickej žatve 2009; B. Uhlár a kol. DISK PONOR, premiéra 26. novembra 2009 - špeciálna Cena za autorské herectvo na Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke amatérskeho divadla dospelých TLMAČSKÉ ČINOHRANIE 2010; B. Uhlár a kol. DISK POLYLÓG (Tok času), premiéra 24. júna 2010 – účasť Scénickej žatve 2011; B. Uhlár a kol. DISK SOLITUDO, premiéra 29. decembra 2012 – účasť Scénickej žatve 2013 a na festivale Kremnické gagy 2013 – nominácia na cenu Zlatý gunár). Inscenácia B. Uhlár a kol. DISK Opulentná sviňa mala premiéru 30. novembra 2013. Hneď od začiatku mala veľmi dobrý divácky ohlas. Všetky jej predstavenia v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave boli takmer vypredané. Inak tomu nebolo ani na súťažiach, na ktorých sa DISK touto inscenáciou v roku 2014 zúčastnil. Krajskú malú scénickú žatvu vyhrala bezkonkurenčne. Na Scénickú žatvu 2014 síce postúpila z 2. miesta z Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskeho divadla EXIT 2014 v Levoči (21. 6. 2014), ale na Scénickej žatve 2014 v Martine (29. 8. 2014) získala inscenácia B. Uhlár a kol. DISK Opulentná sviňa v réžii Blaha Uhlára Hlavnú cenu – Tvorivý čin roka.

V súvislosti s pohostinnými vystúpeniami vari treba pripomenúť účasť DISKu na Jiráskovom Hronove 2014 s inscenáciou B. Uhlár a kol. DISK Solitudo. Jej tri vypredané predstavenia sa stretli s mimoriadne pozitívnou odozvou. Rok 2014 bol v DISKu bohatý aj na tvorbu. Z poézie a piesni Beáty Kuracinovej – Vargovej zostavil a režíroval Milan Brežák hudobno-literárne pásmo pod názvom Nech matkám tečú slzy iba od šťastia!, ktoré malo premiéru 10. mája v Zariadení pre seniorov v Trnave. O niekoľko mesiacov neskôr, 7. novembra malo v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave premiéru hudobno – literárne pásmo Slávnostný večer spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Kronera Milanovi Brežákovi. Pásmo zostavil Milan Brežák z tvorby Beáty Kuracinovej – Vargovej, Lucie Piussi, Blaha Uhlára a Milana Brežáka. Cenu Jozefa Kronera Milanovi Brežákovi prišiel osobne odovzdal profesor Jozef Leikert, predseda Spoločnosti Jozefa Kronera. Avšak hlavnou činnosťou súboru, okrem realizácie predstavení a reprezentácie, bola tvorba novej inscenácie - B. Uhlár a kol. DISK STABILIZÁCIA, réžia Blaho Uhlár. Jej scenár vznikol metódou kolektívnej tvorby od 6. júna do 20. decembra a teda 20.decembra 2014 súbor uskutočnil už svoju 69. premiéru. DISK vo svojej jubilejnej šesťdesiatej sezóne pri tvorbe vychádzal zo svojho pevného činoherného zázemia a vo fragmentarizovanej kompozícii obnažil banálne životné situácie ale aj férické vidiny. Dňa 28. 3. 2015 Trnavské osvetové stredisko zorganizovalo krajskú postupovú prehliadku divadelných súborov Malá krajská scénická žatva. Svoje súťažné predstavenie B. Uhlár a kol. DISK STABILIZÁCIA súbor odohral na domácej pôde v Divadelnom štúdiu DISK v Trnave. Víťazstvom si zabezpečil postup na celoslovenskú súťažnú prehliadku EXIT 2015 v Levoči. Medzi EXITom a Scénickou žatvou sa uskutočnil v Bratislave mikrofestival amatérskeho divadla s názvom 1. ROČNÍK, na ktorom DISK dňa 20. 8. 2015 uviedol inscenáciu STABILIZÁCIA. Koniec augusta už skoro ako zvyčajne bol v znamení účasti DISKu na Scénickej žatve v Martine. Nie, tento rok nezískal cenu Tvorivý čin roka. Avšak opäť rozosmial skoro naplnené hľadisko Štúdia SKD. Milo Juráni v závere článku Stabilizácia uverejnenom vo festivalovom denníku o. i. píše: „...už je to teda všetko jasné. DISK potrebuje Uhlára, svet potrebuje DISK...“. Toto leto bolo krásne a po ňom prišla jeseň – čas zberu úrody. Dňa 1. októbra 2015 prevzal predseda nášho občianskeho združenia, Bc. Daniel Duban, z rúk predsedu samosprávneho kraja, Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. v Divadle J. Palárika Cenu TRNAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA za kultúrny prínos pre Trnavský kraj pri príležitosti 60. výročia založenia divadelného súboru DISK. Dňa 6. marca 2016 prevzal z rúk primátora mesta JUDr. Petra Bročku, LL.M. CENU MESTA TRNAVA pre divadelný súbor DISK Trnava za dlhoročnú reprezentáciu mesta v oblasti ochotníckeho divadla. Ale žatvou v pravom slova zmysle pre nás bola až premiéra inscenácie B. Uhlár a kol. DISK PREŽITIE v réžii Blaha Uhlára, ktorá sa uskutočnila 3. októbra 2015 a vzápätí na to jej 2. premiéra 31. októbra 2015 v našom divadelnom štúdiu. Beáta Vargová Kuracinová v recenzii uverejnenej v Novinkách z radnice, o. i. o inscenácii píše: „O DISKu sa nedá povedať, že by len tak nonšalantne zľahučka približoval našu šťastím prekypujúcu súčasnosť. Ba priam naopak, romantici si neprídu na svoje. DISK berie veci z opačného konca. Napokon, aj takýto princíp je jednou z možností ukázať súčasníka takého, aký je, bez akejkoľvek masky.“ Medzi dvoma premiérami sme trochu reprezentovali. V spoločnosti jedného poľského, dvoch českých a dvoch slovenských súborov sme dňa 9. októbera 2015 odohrali inscenáciu STABILIZÁCIA na medzinárodnom festivale Pro-téza (festival autorského divadla) 2015 v A4 - priestore súčasnej kultúry v Bratislave. Svoje 60. výročia založenia divadelný súbor na Kopánke prakticky oslávil 21. 11. 2015 v Divadle J. Palárika, kde v štúdiu uviedol komponovaný program Fragmenty 60 v réžii Alžbety Sersenovej. V tomto programe diváci videli to najlepšie z aktuálneho repertoáru, ale tiež sa dozvedeli mnoho zaujímavých faktov, ktorými sa stručne ale výstižne súbor DISK pokúsil zhrnú 60 rokov svojej existencie. Scenár zostavila a sprievodný text napísala A. Sersenová. Po predstavení sa uskutočnilo posedenie súboru s jeho bývalými členmi pri príjemnej hudbe vo foyeri Divadla J. Palárika.

V prvom roku 2.etapy spolupráce súboru s režisérom Uhlárom DISK spoločne vybudovali v priestoroch Kultúrneho domu A. Kubáňa na Kopánke Divadelné štúdio DISK v Trnave. Za ďalších 12 rokov vyhral Malú krajskú scénickú žatva 12 krát, 11 krát postúpil na celoslovensku súťažnú prehliadku činoherných súborov, z ktorej zatiaľ 6-krát postúpil na Scénickú žatvu v Martine. Tu v rokoch 2008 a 2014 s inscenáciou B. Uhlár a kol. DISK Výhľad a Opulentná sviňa v réžii B. Uhlára po treti a štvrtýkrát získal cenu Tvorivý čin roka. Súbor v tomto období vytvoril v réžii Blaha Uhlára 16 väčšinou úspešných inscenácií. V súčasnosti v hereckom súbore pracuje jeden laureát Ceny Jozefa Kronera za amatérske herectvo - Jano Rampák. Ďalší dvaja laureáti tejto ceny - Milan Brežák a Palo Lančarič v DISK-u už nepôsobia.

Súbor počas svojej 64-ročnej nepretržitej činnosti uviedol 73 premiér inscenácií a odohral 1122 predstavení svetovej a slovenskej klasiky, ako aj vlastnej autorskej tvorby. So svojimi inscenáciami sa prezentoval na 203 festivaloch, z toho na 29 festivaloch s medzinárodnou účasťou na Slovensku a 47 festivaloch v zahraničí (v 8 krajinách sveta: Česká republika, Brazília, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rusko), na ktorých získal viaceré ocenenia. Na vrcholnej celoštátnej prehliadke Scénická žatva v Martine sa DISK zúčastnil 19-krát: 1972, 1983, 1987, 1988, 1989, 1991, 1994, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2009, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017. 4-krát si odniesol Cenu za tvorivý čin roka: 1988 –¬ B. Uhlár a kol. DISK A čo?, 2006 – D. Vicen, V. Janček a kol. DISK Padesátka, 2008 – B. Uhlár a kol. DISK Výhľad, 2014 – B. Uhlár a kol. DISK Opulentná sviňa.

V súčasnosti je tvorba divadelného súboru zameraná na hľadanie nových postupov divadelnej tvorby obsahovo zameranej na súčasnosť s cieľom aktívneho zapojenia diváka nielen do jej reflexie, ale aj do utvárania si vlastných stanovísk k umeleckými prostriedkami stvárnených antagonizmov súčasnosti. Svojou tvorbou sa pokúša u diváka odblokovať potenciálnu energiu, ktorú v sebe netuší a týmto impulzom inšpirovať u neho chuť a schopnosť uvoľnenia pocitov a aj netušenej schopnosti formovať postrehy a vlastné názory. Nie pasívne prijímať názory iných.

11.4.2019

» Divadlo DISK na FB
© DISK Trnava - webmaster » WGM,s.r.o. - all rights reserved